Wtyczka Rude Recenzje (WordPress)

Opis

Wtyczka Rude Recenzje jest przeznaczona dla motywu Pod Rudym Lokiem, będącego motywem potomnym motywu Penscratch.

Rude Recenzje powstały specjalnie dla bloga „Pod Rudym Lokiem” dostępnego pod adresem podrudymlokiem.pl.

Wtyczka zawiera specjalne szablony przeznaczone dla taksonomii „kategoria-recenzji” oraz specjalnego typu posta „recenzja”, których definicja znajduje się wewnątrz szablonu „Pod Rudym Lokiem”.

Na stronie konfiguracyjnej wtyczki znajduje się pole typu checkbox służące do aktywacji w.w. szablonów.

Ponadto można wybrać ID obrazków, które używane są w szablonie do wyświetlania ocen recenzowanych dzieł kultury.


Instalacja

Wtyczkę można zainstalować korzystając z aktywatora dostarczanego wraz z motywem „Pod Rudym Lokiem”.

Inną opcją jest pobranie plików wtyczki i wgranie ich na serwer poprzez panel administracyjny WordPress.

Kliknij tutaj, żeby pobrać pliki wtyczki.